Latrin

massor av latrintunnorÄr din fastighet varken ansluten till det kommunala avloppet eller ett enskilt avlopp? Du kanske har utedass eller annan torr klosett? Då kan du abonnera på latrinhämtning hos oss. Vår entreprenör Ragn-Sells AB hämtar latrin från maj till september månad. Du kan välja mellan 4 till 8 hämtningar. 

Latrinkärl och etiketter

Samtliga kärl som ingår i abonnemanget körs ut till din fastighet vid ett och samma tillfälle och de etiketter du ska klistra på kärllocket skickas till dig per post. Dina etiketter är en värdehandling så hantera dem väl. När du vill byta latrinkärl sätter du på locket och kontrollerar att det sluter tätt. Signera och klistra på etiketten. Kärl som saknar etikett kommer inte att hämtas. Som abonnent ansvarar du för att inget annat än kiss, bajs, toapapper och eventuellt torvströ förekommer i latrinkärlen. Beställda extra kärl hämtas i samband med ordinarie hämtningstur och överblivna kärl återköps inte.

Beställa hämtning på Mina sidor

Med hjälp av kundnummer och personnummer för den som är tecknad på abonnemanget loggar du snabbt in och kan enkelt göra en beställning av latrinhämtning. Följ länken till Mina sidor. Du behöver göra din beställning senast klockan 15.00 på måndagen i aktuell hämtningsvecka. När din beställning är gjord ställer du ut ditt latrinkärl senast klockan 06.00 på onsdagen aktuell hämtningsvecka. Hämtningsplatsen är oftast vid utplacerat sopkärl.

Självklart kan du även beställa hämtning av ditt latrinkärl genom att ringa oss. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

latrintunna och soptunnaHämtningsveckor 2017

När din beställning är gjord ställer du ut ditt latrinkärl senast klockan 06.00 på onsdagen aktuell hämtningsvecka. Hämtningsplatsen är oftast vid utplacerat sopkärl. Vår entreprenör Ragn-Sells hämtar latrin onsdagar och torsdagar vecka 20, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 39

Tänk på:  

  • Ställ gärna ut ditt latrinkärl dagen innan hämtningsdag
  • Förslut kärlet ordentligt och sätt fast den signerade etiketten på locket.
    De kärl som saknar lock kommer inte att hämtas!
  • Ställ kärlet på en väl synlig plats (oftast vid utplacerat sopkärl)

 Om du vill hantera ditt latrin på något annat sätt än ovan ska du kontakta kommunens miljöavdelning. Kontaktuppgifter finns i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image