Lokal arbetsplan

Skolan ska bedriva och utveckla verksamheten i enlighet med gällande styrdokument.

Prioriterade mål

Prioriterade mål i verksamheten är:

  • Utveckla lusten att lära
  • Barns och elevers inflytande och ansvar
  • Värdegrunden
  • Samverkan och samarbete
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Utveckla det individuella stödet
  • Utveckla hälso- och livsstilsfrågor
  • Utveckla entreprenörskap

Det verksamhetsutvecklande arbetet sker även utifrån det uppdrag som är givet från sektorsledningen till skolledningen och som presenteras vid skolstart till all personal.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image