Arbetssätt

Vi har brutit ned målen i verksamhetsidén för att visa hur vi ska uppfylla dem.

Vi ser alla. Med hög kvalité på utbildningen och omsorg om den enskilda eleven utvecklas du som individ.

Hos oss är det roligt och meningsfullt att lära. Vi stimulerar till entreprenörskap och aktivt kunskapssökande.

Hur vi uppnår detta

Hos oss ..

  • ... präglas ledarskapet och medarbetarskapet av eget engagemang utifrån övergripande mål.
  • ... fokuserar verksamheten på såväl elevens kunskapsmässiga utveckling som elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling.
  • ... är det allas uppgift att hjälpa eleverna att utöva inflytande på verksamheten. Inflytande och delaktighet är alltid kopplat till ansvar. Elevernas inflytande börjar i klasrummet.

Hos oss får du en bra start på vuxenlivet. Det är lätt för dig att gå vidare till fortsatta studier eller yrkesliv genom våra goda kontakter med näringslivet och universitetet.

Världen ligger för dina fötter. Vi arbetar aktivt med internationalisering och lär oss genom att se andra länder och kulturer.

Hur vi uppnår detta

Hos oss ..

  • ... präglas verksamheten av stor öppenhet mot omvärlden. Vi arbetar medvetet med att utveckla samarbetet med universitet, näringsliv och med andra kommunala sektorer.
  • ... ska elever som har fått sin utbildning på Nya Bergska ha en god start inför vidare studier eller inträde på arbetsmarknaden.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image