Utvärderingsplan

Vid varje skolstart sker en genomgång av den lokala arbetsplanen. Särskild vikt läggs vid information till nya medarbetare.

Under verksamhetsåret ska den lokala arbetsplanen användas. De prioriterade målen ska behandlas.

Görs större förändringar ansvarar skolledningen för information till personalen.

Vid varje läsårsslut genomförs en utvärdering av verksamheten. Utvärderingen sker utifrån de prioriterade målen.
 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image