Verksamhetsidé

Hos oss på Bergska gymnasiet

  • ser vi  alla. Med hög kvalitet på utbildningen och omsorg om den enskilda eleven utvecklas du som individ.
  • är det roligt och meningsfullt att lära. Vi stimulerar till entreprenörskap och aktivt kunskapssökande.
  • får du en bra start på vuxenlivet. Det är lätt för dig att gå vidare till fortsatta studier eller yrkesliv genom vårt nära samarbete med näringslivet och universitetet.
  • ligger världen för dina fötter. Vi arbetar aktivt med internationalisering och lär oss genom att möta andra länder och kulturer.

Grund för verksamheten

De fyra punkterna i verksamhetsidén ligger till grund för vår arbetsplan.
Vårt arbetssätt och de mål vi sätter upp och utvärderas alltid utifrån punkterna i verksamhetsidén.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image