Skoldemokratiplan

Vad du som elev kan vara med och bestämma.

Som elev har du rätt att bli lyssnad på i alla frågor som har med dig att göra, du kan inte bestämma allt själv, men du ska kunna berätta hur du vill ha det.

Skolan är din arbetsplats och där ska du ha en bra arbetsmiljö.

När du förklarar hur du tycker att du lär dig bäst och hur undervisningen ska vara för att du ska lära dig ska de vuxna på skolan lyssna på dig.

Du ska också kunna vara med och bestämma hur skolan ska göra för att ingen ska bli mobbad eller retad.

På skolorna ska det finnas elevskyddsombud, elevråd och klassråd för att eleverna ska kunna vara med och säga till och bestämma. Om du är vald som elevskyddsombud eller elevrådsrepresentant för din klass ska du få hjälp med den undervisning du missat när du varit på möte.

 

I Finspång har våra politiker bestämt att

1. Det ska finnas en skoldemokratiplan för att alla elever ska veta att de kan vara med och bestämma.

2. Elevskyddsombud och elevrådsrepresentanter ska få utbildning så de kan sköta sina uppgifter på ett bra sätt.

3. Om man varit elevskyddsombud eller elevrådsrepresentant ska man få ett intyg samtidigt som man får betyg.

4. Eleverna ska bestämma vad som ska pratas om på klassråden.

5. På varje skola ska finnas ett demokratiombud

6. För att kunna prata om sådant som har med flera skolor att göra kan skolans elevråd ordna ett elevrådsforum med elevråd från flera skolor.

7. Alla är välkomna att göra studiebesök i kommunhuset för att få reda på hur kommunen styrs.

8. Alla har möjlighet att bjuda in politiker eller de som arbetar i kommunen för att diskutera något med dem.

9. Alla elever ska ha samma möjlighet att vara med och bestämma.

Här kan du läsa hela skoldemokratiplanen (pdf-fil 486 kB)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image