CSNs regler vid skolk

 

Vad händer med studiebidraget
om du skolkar?

Vad händer med studiebidraget om man skolkar?

För att få studiehjälp och lärlingsersättning måste den studerande läsa på heltid. Om en studerande skolkar och därför inte längre anses läsa på heltid kan bidragen dras in.

Det är skolan som avgör vad som ska räknas som skolk. Skolan har kunskapen om den studerandes helhetssituation och är därför bäst lämpad att bedöma om frånvaron ska räknas som skolk och rapporteras in till CSN.

Riktlinjer för när skolan ska rapportera 

Normalt ska det ha gått minst 30 dagar från den dag skolan bedömt som första skolkdag till den dag skolan skickar in rapporten. Detta för att CSN ska kunna bedöma om den studerande bedrivit heltidsstudier.

I undantagsfall kan även rapporter om skolk skickas tidigare än efter 30 dagar. Det måste då ha gått minst 15 dagar mellan första skolkdag och rapporteringsdag.

Innan skolan skickar en rapport till CSN ska man ha sett ett mönster av upprepad frånvaro, att frånvaron uppgår till minst fyra timmar under en månad och att frånvaron skett vid upprepade tillfällen. För en studerande med omfattande skolk kan i undantagsfall tiden mellan första skolkdag och rapporteringsdag vara kortare än 30 dagar. Då måste det vara klarlagt att frånvaron uppgår till minst fyra timmar, fördelat på flera tillfällen.

Om den studerande har sammanhängande ogiltig frånvaro, exempelvis semesterresor som skolan inte godkänt,  rapporteras dettta med meddelandeorsak 31 (frånvaro). Om skolan däremot beviljat ledigheten, rapporteras det inte till CSN. Sammanhängande ogiltig frånvaro i kombination med upprepad frånvaro (skolk) ska rapporteras med meddelandeorsak 51 (skolk).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image