Bergska gymnasiet i Finspång

Elevhälsoteam

I elevhälsoteamet ingår skolledning, specialpedagog, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamet:

  • Utformar övergripande rutiner för skolans elevhälsoarbete.
  • Beslutar om elevvårdskonferenser.
  • Deltar (som grupp eller som enskilda funktioner) i elevvårdskonferenser.
  • Beslutar om elevstödjande insatser.
  • Informerar personalen om det övergripande elevvårdsarbetet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image