Kurator

Skolkuratorerna har ansvar för att ge eleverna och deras föräldrar, men även personalen, information och service i sociala frågor. Arbetet sker på tre nivåer.

Organisationsnivå

Kuratorns uppgift är att arbeta med utveckling och förändringsarbete inom skolan och mellan andra myndigheter och samarbetspartners.

Gruppnivå

Kuratorns uppgift är att arbeta med både elev- och personalgrupper. De arbetar konsultativt, det vill säga stödjer det elevvårdande arbetet som skolans personal utför genom att tillföra psykosocial kompetens.

Kuratorerna arbetar i bland med hela klasser eller mindre grupper. De deltar också i arbetslagsmöten vid behov.

Individnivå

Kuratorn hjälper till med olika myndighetskontakter, till exempel socialtjänsten och barn- och ungdomspsyk.

De har enskilda samtal med elever för att till exempel arbeta med relationer till andra eller för att bearbeta något inom eleven själv.

Kuratorn ger också stöd och råd till personal och föräldrar. Tillsammans med föräldrarna och i nära samarbete med skolans övriga vuxna söker kuratorn lösningar på problemsituationer.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image