Specialpedagog

Specialpedagogens mål är att hjälpa till och underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. I arbetet ingår att identifiera och reducera hinder, samt kompensera för svårigheter i undervisnings- och lärandesituationen.

Det specialpedagogiska synsättet präglas av en strävan att se möjligheter att utgå från varje elevs individuella förutsättning för lärande och de sammanhang eleven befinner sig i.

Tidiga insatser ger eleven förutsättningar att lyckas i skolarbetet. Målet är att alltid sätta eleverna och deras lärande i centrum.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image