Regler för IT

  1. Jag ansvarar för lånad IT-utrustning.
  2. Jag rapporterar misstänkt virus och fel på utrustningen direkt till personal på skolan.
  3. Jag använder bara IT-utrustning för skoluppgifter under lektionstid.
  4. Jag sprider inte information (text, bilder, filmer etc.) via internet, mobil eller andra medier om den kan uppfattas som kränkande eller stötande för enskilda eller grupper.
  5. Jag sprider inga filer som kan skada skolans IT-utrustning, till exempel datavirus eller sabotageprogram.
  6. Jag kopplar inte upp mig mot okända, trådlösa nätverk med skolans IT-utrustning.
  7. Jag raderar information som inte längre behövs.
  8. Jag följer skolans värdegrund och övriga regler i allt mitt IT-användande.

Behöver du hjälp med din Mac-​dator ?
​Jag finns här på Bildningen i arbetsrum 16 på plan 4 torsdagar kl 12-​14
​Jag finns även i den gamla byggnaden Bergska skolan övriga dagar
​ i veckan, men du behöver då kontakta mig för att boka en tid. 
​​Ring 072-​554 81 67

Behöver du hjälp med din Mac-​dator ?​​

Jag finns på Bildningen i arbetsrum 16 på plan 4 torsdagar kl 12-​14​​ och på Bergska skolan på tisdagar i rum 116 (mitt emot aulan) kl 13-15.
Bäst är om du kontaktar mig för att boka en tid.
Ring 072-​554 81 67 (skicka inte SMS) eller skicka ett epost meddelande till mig.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image