Beställning konto Skola24

Föräldrar och vårdnadshavare har möjlighet att anmäla sig och få tillgång till  frånvarosystemet Skola24 via webben.

I Skola24 kan du:

  • ta del av ditt barns närvaro och frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport)
  • attestera och därmed meddela skolan att du tagit del av ditt barns frånvaro
  • frånvaroanmäla direkt via Internet
  • se ditt barns schema
  • få tillgång till kontaktuppgifter till undervisande lärare
  • se ditt barns klasslista.

Det kostar ingenting att få tillgång till systemet.

Beställning av konto till Skola24

Det du behöver göra för att få en egen inloggning är att fylla i en beställning på blanketten "Omyndig elev föräldrainloggningsintruktion" och lämna det till ditt barns kontaktlärare.
Blanketten hittar du under rubriken Blanketter/Utbildning/Gymnasie/

Fyll i uppgifterna om dig och ditt barn; namn, personnummer, e-postadress och ditt barns namn, personnummer och klass.

Personnumret används för att unikt kunna identifiera dig som förälder och skolan behöver ditt medgivande för användandet av ditt personnummer i systemet.

När ditt Skola24-konto är registrerat får du ett e-postmeddelande med en aktiveringskod. Med hjälp av aktiveringskoden skapar du själv ditt eget konto och väljer då ditt personliga användarnamn och lösenord.

Sedan kan du börja använda Skola24.

Ett konto per förälder eller vårdnadshavare

Om ni är två föräldrar eller vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för ert barn så ber vi er lämna in en blankett för vardera föräldern eller vårdnadshavaren.

Du kan bara se ditt eget eller dina egna barns frånvarominuter och anledning.

Observera att du själv ansvarar för att din personliga e-postadress samt ditt användarnamn, lösenord, aktiveringskod till Skola24 inte lämnas ut till obehöriga!

Om du har frågor - kontakta i första hand ditt barns kontaktlärare. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image