Behörighetskrav

För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Utöver det krävs följande för de olika programmen.

  • För behörighet till yrkesprogram krävs även godkända betyg i fem andra ämnen.
  • För behörighet till det samhällsvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra ämnen.
  • För behörighet till det naturvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Elever som inte uppnår ovanstående krav har rätt att gå kvar i grundskolan i upp till två år för att på så sätt slutföra utbildningen.

Elever som inte uppnått behörighet till nationellt gymnasieprogram kan även söka till något av Introduktionsprogrammen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image