Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram vilket ger dig möjlighet att börja jobba direkt efter gymnasiet.

Som elev får du färdigheter i hur nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler går till samt hur broar och andra anläggningar uppförs. Hur markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar går till är också en del av utbildningen.

Under studietiden får du veta mer om branschens olika yrken och vilka valmöjligheter som finns. Regler, arbetsförhållanden och riskbedömningar ingår som en självklar del i utbildningen.

Entreprenörskap finns på bygg- och anläggningsprogrammet precis som på alla andra program på Bergska gymnasiet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image