Gymnasiesärskolan

Nationella program (GYS13)

Bergska gymnasiet erbjuder följande nationella program på gymnasiesärskolan:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation.

Vi har en stark koppling till gymnasieskolans övriga verksamheter genom våra gemensamma lokaler och aktiviteter.

Vår verksamhet är utåtriktad. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) varje vecka under hela din studietid, dessutom ges möjlighet att göra studiebesök och resor. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt där vi lär oss i ett meningsfullt sammanhang. Målet är att du efter avslutade studier ska ha en god grund att stå på inför kommande vuxen- och yrkesliv.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om det som kännetecknar en gymnasiesärskola.

Individuella program (GYS13)

Vi har en stark koppling till gymnasieskolans övriga verksamheter genom våra gemensamma lokaler och aktiviteter.

Vår verksamhet är utåtriktad. Du har praktik och genomför flera studiebesök. Målet är att du efter avslutade studier ska ha en god grund att stå på inför kommande vuxen- och yrkesliv.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image