Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter så att du i framtiden ska kunna arbeta med exempelvis reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Du kommer att läsa kurser på skolan som ger dig kunskaper och färdigheter i bygg och anläggningskunskap, verkstadsteknik, fastighetsskötsel, skötsel av utemiljöer och hur man arbetar serviceinriktat, men du kommer också att ha arbetsplatsförlagt lärande. Då får du pröva dina kunskaper ute på en arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid att du ska få så mycket arbetslivserfarenhet som möjligt.

Under din studietid kommer du också få chans att starta ett företag inom Ung företagsamhet.

Vi arbetar mycket utåtriktat och du får möjlighet att göra flera spännande studiebesök under din studietid!

Vårt mål är att du efter avslutade studier ska ha en god grund att stå på när du ska flytta hemifrån och börja ett yrkesliv.

APL – Arbetsplatsförlagd lärande

Under programmets fyra år kommer du att få varva teoretiska kunskaper med APL på olika arbetsplatser.

Största delen av de programgemensamma ämnena och programfördjupningarna är förlagda på en eller flera arbetsplatser detta för att ge dig större möjligheter när du senare ska ut i arbetslivet.

Vårt mål är att du ska ges möjlighet att utöka APL tiden till mer än 22 veckor.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image