Individuella programmet

Individuella programmet ger dig en god grund för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Det individuella programmet omfattar 3600 timmar och sträcker sig över 4 år.

På Bergska gymnasiet:

  • Arbetar vi mycket utåtriktat och du får möjlighet att göra flera spännande studiebesök under din skoltid.
  • Läggs stor vikt vid att du ska få så mycket arbetslivserfarenhet som möjligt. Du kommer att få göra studiebesök och praktik inom kommunens dagliga verksamheter och på andra tänkbara arbetsplatser.
  • Samarbetar vi med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LSS‐ handläggare och kommunens arbetslivshandläggare för att kunna ge dig så bra förutsättningar inför vuxenlivet som möjligt.

Du läser ämnesområdena:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem‐ och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Ämnesområdena betygsätts inte. På det individuella programmet kan du som har intresse och förutsättningar läsa en kombination av ämnesområden och ämnen från gymnasiesärskolans nationella program. Beslutet fattas av rektor och beskrivs i din individuella studieplan.

Efter avslutade studier på det individuella programmet får du ett gymnasiesärskolebevis som beskriver dina kunskaper, val och erfarenheter.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image