Preparandutbildning

Preparandutbildningen vänder sig till elever som inte nått behörighet till nationellt program, men är nära att nå en behörighet.

Det betyder att utbildningen både kan gälla elever som inte har behörighet till ett yrkesprogram och elever som inte nått behörighet till ett högskoleförberedande program.

Du söker till Preparandutbildningen genom att lämna en ansökan på gymnasiestudera.se

Studieupplägg

På Bergska gymnasiets Preparandutbildning ser vi varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan. Den kan innehålla:

  • Undervisning i samtliga ämnen som eleven saknar från grundskolan.
  • Motivationshöjande aktiviteter.
  • Underhållande undervisning.

För att eleven ska nå behörighet inom ett läsår arbetar vi på följande sätt:

  • All undervisning på Preparandutbildningen är lärarledd och sker i undervisningsgrupper.
  • Regelbundet genomförs enskilda samtal med mentorerna där fokus är coachning, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
  • Ett nära samarbete med mentor, studie- och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
  • Alla elever har tillgång till en specialpedagog.
  • Vi arbetar med datorn som verktyg i ett flertal ämnen. Detta ger eleven möjlighet att utveckla sina datakunskaper och underlättar övergången till nationellt program.
  • Motiationshöjande insatser utifrån elevens behov.

Utbildningens längd

Preparandutbildningen är heltidsstudier som pågår i högst ett läsår, med målet att eleven ska komma in på nationellt program.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image