Programinriktat individuellt val

PRIV vänder sig till elever som inte nått behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

För att kunna söka PRIV krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt ett av följande två alternativ:

  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Bergska gymnasiet erbjuder en PRIV-plats på Bygg- och anläggningsprogrammet. PRIV-platser är sökbara på gymnasiestudera.se

Syftet med utbildningen

Syftet med PRIV är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot valt yrkesprogram och att eleven så snart som möjligt ska kunna nå behörighet och antas till programmet.

Studieupplägg

På Bergska gymnasiets PRIV-utbildning följer eleven undervisningen på valt yrkesprogram samtidigt som eleven får extra stöd i det grundskoleämnet eller ämnen där betyg saknas. Stödet ges i form av extra stödtid i mindre grupp.

Utbildningens längd

PRIV-utbildningen är heltidsstudier som pågår i högst ett läsår med målet att eleven ska komma in på nationellt program så fort som möjligt.

Efter PRIV-utbildningen

Så fort eleven har nått behörighet antas eleven till nationellt yrkesprogram.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image