Språkintroduktion

Språkintroduktionen vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten i utbildningen är det svenska språket, vilket ska skapa möjligheter till fortsatta studier på annat introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildning eller arbetsliv.

Studieupplägg

På Bergska gymnasiets språkintroduktion ser vi varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan.
Den kan förutom svenska som andraspråk innehålla:

  • Samtliga grundskoleämnen.
  • Motivationshöjande insatser.


För att eleven ska nå målen i den individuella studieplanen arbetar vi på Bergska gymnasiet på följande sätt:

  • All undervisning på språkintroduktionen är lärarledd och sker i mindre undervisningsgrupper.
  • Regelbundet genomförs enskilda samtal med mentor där fokus
    är coachning, språkutveckling, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
  • Ett nära samarbete med mentor, studie- och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
  • Alla elever har tillgång till en specialpedagog.
  • Vi arbetar med datorn som verktyg i ett flertal ämnen. Detta ger eleven möjlighet att utveckla sina datakunskaper.
  • Motivtionshöjande insatser utifrån elevens behov.

Utbildningens längd

Språkintroduktionens längd beror på elevens behov, men dock längst tre år.

Sök till Språkintroduktionen

Man söker till Språkintroduktionen genom att lämnar en ansökan på gymnasiestudera.se.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image