Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram men som är motiverade att genomföra en yrkesinriktad utbildning.

Yrkesintroduktionen kan leda till någon form av anställning eller till fortsatta studier på antingen ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet eller till någon annan form av utbildning.

Utbildningens längd beror på elevens behov men är som längst tre år.

Syftet

Syftet med utbildningen är att skapa kunskapsmässiga och sociala förutsättningar för eleven att komma ut i arbetslivet.

Vårt utbud

Bergska gymnasiet erbjuder tre program på Yrkesintroduktionen (YRK) mot:

 

  • bygg- och anläggning,
  • fordon och transport,
  • industritekniska.

 

Du söker dessa på gymnasiestudera.se.

Studieupplägg

På Bergska gymnasiet ser vi varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan och schema. Den individuella studieplanen kan utöver programgemensamma karaktärsämnen och arbetsplatsförlagt lärande (APL) innehålla:

  • undervisning i samtliga ämnen som eleven saknar från grundskolan,
  • motivationshöjande insatser.

Under studietiden läggs stor vikt vid motivationsarbete och stärkande av elevens självkänsla. Utöver denna coachning träffar eleven regelbundet sin mentor för vägledande samtal med fokus på social utveckling, studieteknik och studieresultat.

Eleven har dessutom möjlighet att träffa Bergska gymnasiets studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image