Servicefunktioner

Inom Bergska gymnasiet har vi ett antal servicefunktioner som är viktiga för att utbildningsverksamheten ska fungera.

Servicegrupp

I huset Bergska skolan ansvarar servicegruppen för elevskåpsnycklar, service av kopiatorer, posthantering samt övriga driftsfrågor. Kontakt sker genom Helene Nordfjäll.

I huset Bildningen sköts detta gemensamt av Biblioteket, Bergska gymnasiet och Curt Nicolin Gymnasiet. För Bergska gymnasiet sker kontakt genom Staffan Lindström.

Lokalvård

Lokalvården sköts av Finspångs kommun, sektor samhällsbyggnad.

Skolmåltider

Skolmåltider sköts av Finspångs kommuns kostenhet för verksamheten som finns i huset Bergska skolan. Kontakt genom rektor Elisabet Rehn.

I huset Bildningen levereras skolmåltiden av Östgöta Kök.

Skolmatsalen på Metallen, Sjöviksvägen 14 är öppen kl 11.00-13.00.
Skolmatsalen i Bildningen, Finnvedsvägen 4 är öppen kl 11.00-13.00.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image