Boende och miljö

Älgsjön (Fotograf: Åsa Rundgren)Här kan du läsa om kommunens planer kring exploatering, bebyggelse och mark.

Miljöfrågor arbetar vi med inom många områden. Bland annat i det strategiska och övergripande arbetet med samhällsplaneringen i form av Agenda 21 och miljömål.

Tillsynsarbetet syftar till att lagar och regler ska följas för till exempel miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Dessutom har vi en roll som producent av olika varor och tjänster som vatten, energi, omhändertagande av avfall och avloppsvatten.

Nyheter

17 september 2015 kl. 08:47

Länsstyrelsen och Finspångs kommun samarbetar för att bevara vildbin

Sandlimpa utmed vägen mot Falla, foto Marika SjödinLänsstyrelsen har tillsammans med kommunen gjort flera åtgärder för att gynna vildbin, speciellt de som är beroende av sand för att kunna gräva sina bohålor. Läs hela nyheten

15 september 2015 kl. 09:22

Begränsad bemanning bygglov

Den 16 -18 september har samhällsplaneringsenheten begränsat med personal på grund av utbildning. Läs hela nyheten

10 september 2015 kl. 15:55

Beslut om vattenskyddsområde för Hunn

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har den 26 augusti 2015 § 158, med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken, fastställt skyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Hunn. Läs hela nyheten

Se fler nyheter »

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image