Boende och miljö

Älgsjön (Fotograf: Åsa Rundgren)Här kan du läsa om kommunens planer kring exploatering, bebyggelse och mark.

Miljöfrågor arbetar vi med inom många områden. Bland annat i det strategiska och övergripande arbetet med samhällsplaneringen i form av Agenda 21 och miljömål.

Tillsynsarbetet syftar till att lagar och regler ska följas för till exempel miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Dessutom har vi en roll som producent av olika varor och tjänster som vatten, energi, omhändertagande av avfall och avloppsvatten.

Nyheter

23 juli 2014 kl. 19:15

Eldningsförbud i hela Östergötland

Eldstad, foto Hedda RundgrenLänsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner och berörda myndigheter fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Läs hela nyheten

30 juni 2014 kl. 13:57

Lagändringar i plan- och bygglagen den 2 juli

Personer snickrar i en lada, foto Markus AvénDen 2 juli ändras plan- och bygglagen (PBL) när det gäller nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Även om åtgärderna är bygglovsbefriade krävs en anmälan, enligt plan- och bygglagen, till Finspångs kommun. Läs hela nyheten

26 juni 2014 kl. 16:54

Förändringar avseende samhällsbetalda resor från den 1 juli

Buss för färdtjänst, foto Åsa RundgrenFinspångs kommun har upphandlat samhällsbetalda resor, det vill säga färdtjänst, sjukresor, skolskjuts och mattransporter. Den nya upphandlingen börjar gälla tisdagen den 1 juli 2014. Läs hela nyheten

Se fler nyheter »

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image