Boende och miljö

Älgsjön (Fotograf: Åsa Rundgren)Här kan du läsa om kommunens planer kring exploatering, bebyggelse och mark.

Miljöfrågor arbetar vi med inom många områden. Bland annat i det strategiska och övergripande arbetet med samhällsplaneringen i form av Agenda 21 och miljömål.

Tillsynsarbetet syftar till att lagar och regler ska följas för till exempel miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Dessutom har vi en roll som producent av olika varor och tjänster som vatten, energi, omhändertagande av avfall och avloppsvatten.

Nyheter

21 oktober 2016 kl. 08:15

Elever får trafiksäkerhetsutbildning

Just nu pågår en trafiksäkerhetsutbildning i olycka-brand för alla elever som har skolskjuts; från förskoleklass till årskurs 6. Läs hela nyheten

07 oktober 2016 kl. 09:29

Arbete på gång- och cykelbanan mellan Sjöviksvägen och Olstorpsvägen

Grusad gång- och cykelväg (banvallen)Onsdagen den 5 oktober började Finspångs Tekniska Verk kantskära gång- och cykelbanan mellan Sjöviksvägen och Olstorpsvägen (banvallen). Detta gör vi för att få bättre avrinning och på så sätt minska vattenansamlingar. Läs hela nyheten

04 oktober 2016 kl. 08:00

Åtgärder för vilda bin ger snabb effekt

Guldsandbi på ängsvädd, Foto Tommy KarlssonI Finspångs kommun finns flera hotade arter av bin. För att gynna de bin som är beroende av sand för att gräva sina bohålor har Länsstyrelsen tillsammans med kommunen gjort flera åtgärder de senaste åren som gett resultat. Både guldsandbi och silvergökbi har ökat i antal. Läs hela nyheten

Se fler nyheter »

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image