Boende och miljö

Älgsjön (Fotograf: Åsa Rundgren)Här kan du läsa om kommunens planer kring exploatering, bebyggelse och mark.

Miljöfrågor arbetar vi med inom många områden. Bland annat i det strategiska och övergripande arbetet med samhällsplaneringen i form av Agenda 21 och miljömål.

Tillsynsarbetet syftar till att lagar och regler ska följas för till exempel miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Dessutom har vi en roll som producent av olika varor och tjänster som vatten, energi, omhändertagande av avfall och avloppsvatten.

Nyheter

05 februari 2016 kl. 07:00

Undersökning av föroreningar inom och i anslutning till bruksområdet i Rejmyre

Fastighetskarta över de fastigheter i Rejmyre som är berörda av undersökningen av föroreningarMåndagen den 8 februari börjar Reijmyre Glasbruks konkursbo och Finspångs kommun göra miljötekniska undersökningar av föroreningar i mark, yt- och grundvatten inom och i anslutning till bruksområdet i Rejmyre (fastigheten Rejmyre 1:108). Läs hela nyheten

18 januari 2016 kl. 07:00

Östgötatrafiken stänger hållplats Ölstad

Buss med öppen dörr.Ska till Norrköping (Resecentrum) Fotograf: Jan Erik Petterson)Östgötatrafiken kommer med anledning av genomförd mittseparering på väg 51 stänga hållplats Ölstad från och med den 1 februari 2016. Denna indragning kommer att vara permanent. Läs hela nyheten

14 januari 2016 kl. 10:20

Plogning på del av banvallen mot Sonstorp

Med start den 14 januari kommer en del av banvallen att hållas plogad med anledning av att skog kommer att avverkas i området. Plogningen börjar där banvallen korsar Olstorpsvägen och cirka 600 meter mot Sonstorp.  Läs hela nyheten

Se fler nyheter »

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image