Boende och miljö

Älgsjön (Fotograf: Åsa Rundgren)Här kan du läsa om kommunens planer kring exploatering, bebyggelse och mark.

Miljöfrågor arbetar vi med inom många områden. Bland annat i det strategiska och övergripande arbetet med samhällsplaneringen i form av Agenda 21 och miljömål.

Tillsynsarbetet syftar till att lagar och regler ska följas för till exempel miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Dessutom har vi en roll som producent av olika varor och tjänster som vatten, energi, omhändertagande av avfall och avloppsvatten.

Nyheter

25 augusti 2016 kl. 09:17

Som privatperson kan du åka med i upphandlad skolskjuts

Finspångs transportenhet (Fotograf: Jan Erik Petterson)För att möta Östgötatrafikens neddragningar inom kollektivtrafiken har Finspångs kommun beslutat att privatpersoner nu har möjlighet att åka med i kommunens upphandlade skolskjutsar. Skolskjutsarna körs av Hällesta Buss AB samt Finspångs kommuns Transportenhet.  Läs hela nyheten

18 augusti 2016 kl. 06:00

Eldningsförbudet upphör

Eldstad, foto Hedda RundgrenEfter samråd med berörda myndigheter och länets kommuner har Länsstyrelsen beslutat att upphäva det generella eldningsförbudet som gäller i Östergötland. Läs hela nyheten

15 augusti 2016 kl. 11:15

Allemansrätten nu på fler språk

Sommarstig i lummig natur (Fotograf: Staffan Berggren)Alla är välkomna ut i naturen. Den som vet hur allemansrätten fungerar känner sig lättare hemma i skog och mark. För att fler ska känna sig välkomna i naturen har Naturvårdsverket översatt broschyren "Allemansrätten en unik möjlighet" till arabiska, pashto och dari. Läs hela nyheten

Se fler nyheter »

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image