Kompostering

barn kollar på maskMatrester och trädgårdsavfall kan komposteras men det är enbart när du vill kompostera ditt hushållsavfall som du behöver anmäla det till kommunens miljöenhet, bygg-och miljönämnden. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Komposteringsbehållare

En behållare för kompostering av hushållsavfall måste vara värmeisolerad. Behållaren skall vara sluten men inte lufttät. Kom ihåg att ta hänsyn till dina grannar när du placerar din kompostbehållare.

Minska din avgift

Du kan få reducerad sophämtningsavgift om du komposterar ditt hushållsavfall. Läs mer i avfallshanteringstaxan eller kontakta Finspångs Tekniska Verks kundservice. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image