Sophämtning

Grön bil som kör på vinterväg, fotograf Nils-Göran Swartz.Alla fastigheter i Finspångs kommun ska ha ett abonnemang för sophantering. Om du idag inte har ett sådant abonnemang tecknar du ett genom att höra av dig till vår kundtjänst.  

Sophämtning en- och tvåbostadshus

Hushållsavfall hämtas var fjortonde dag av vår entreprenör Ragn-Sells AB. Hämtning av hushållsavfall kan även ske en gång per månad, men då krävs tillstånd av miljöavdelningen på Finspångs kommun. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Sophämtning flerbostadshus

Hämtning av hushållsavfall hos dig som bor i flerbostadshus sker en gång per vecka. Boende i flerbostadshus betalar renhållningsavgiften via hyran.

Sophämtning fritidsboende

Hämtning av hushållsavfall hos fritidsfastigheter sker var fjortonde dag under sommarhalvåret (maj – september).

Extra hämtningar

Vill du ha extra hämtning av hushållsavfall beställer du det mot en särskild avgift genom att ringa vår kundtjänst. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger. 

Reducerad avgift med kompostering

Du som bor i i en- och tvåbostadshus och komposterar hushållsavfall inom fastigheten kan erhålla avgiftsreduktion. Läs mer i vår avfallshanteringstaxa (pdf). Under rubriken Kompostering finns mer information och du är alltid välkommen att ringa Miljöfunktionens expedition för mer råd och tips. Kontaktuppgifter hittar du i kolumnen till höger.

Totalbefrielse från avfallshanteringsavgift

Äger du en fastighet som inte används, underhålls, är tömd på inventarier och kommer att så vara under överskådlig framtid? Då kan du ansöka om totalbefrielse från att betala avfallshanteringsavgift på särskild blankett. Blanketten för ansökan om totalbefrielse hittar du här.

Uppehåll i hämtningen av hushållsavfall

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av ditt hushållsavfall. Förutsättningen för uppehållet är att perioden är minst sex månader. Ansökningsblankett för uppehåll i sophämtning hittar du här.

Flyttanmälan

Om du säljer din fastighet, tänk på att meddela vår kundtjänst den nye ägarens namn, personnummer och telefonnummer eftersom inget av detta går per automatik. Ta inte med sopkärlet i flytten. Varje kärl är knutet till just den specifika fastigheten och ska därför stå kvar.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image