Lägenhetsadresser

svart och vit skylt med lägenhetsadress på tegelväggEnligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges flerbostadshus samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet är den myndighet som har samlat in uppgifterna till lägenhetsregistret och som har kontaktat berörda fastighetsägare i det första skedet. Nu har kommunen tagit över ansvaret för lägenhetsregistret.

Boendes adressfrågor

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att korrekt lägenhetsnumrering har gjorts och lämnats in till lägenhetsregistret. Som boende är det till fastighetsägaren du ska vända dig till i första hand när det gäller frågor om lägenhetsadresser.

Fastighetsägarens adressfrågor

Kommunens roll är att hjälpa fastighetsägaren med adressen. Om adress saknas eller är felaktig vänder du dig hit. Likaså om det sker några förändringar i lägenhetsbeståndet. Kontaktinformation finns till höger.

Mer information

Mer information om lägenhetsegistret finns på Lantmäteriets hemsida samt i foldern "Ny hushålls- och bostadsstatistik" som finns på skatteverkets hemsida. Se länkar till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image