Landsbygdsadresser

Två vita gatskyltar med svart text1995 beslutade riksdagen att adressättning på landsbygden skulle ske i samtliga av Sveriges kommuner. Detta för att säkerställa att varje byggnad har en unik adress i kommunen (belägenhetsadress).

De unika adresserna underlättar för bland annat räddningstjänst, polis och ambulans. Även hemtjänst, taxi med flera drar nytta av de nya adresserna för att hitta rätt på landsbygden.

Observera att fastighetsägaren bör skylta upp adressens nummer på huset.

Adresserna sätts med hänsyn till byggnadens läge, vägar och omgivningar. Avsikten är att postadressen och belägenhetsadressen ska vara densamma. Belägenhetsadressen är också den som används i folkbokföringen och för folk- och bostadsräkningen.

I Finspångs kommun avslutades arbetet med landsbygdsadresserna under våren 2009. Fortsättningsvis sker ett löpande underhåll av adressinformationen.

Har du frågor när det gäller adressättningen inom eller utanför tätort är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image