Regler för fastighetsägare

Nedan kan du läsa mer om hur du som fastighetsägare kan sköta din tomtmark.

Klipp häcken

För dig som äger en fastighet bredvid en gata gäller det att hålla sikten fri för trafikanterna. Här kan du läsa om hur du som fastighetsägare kan skapa en tryggare trafikmiljö genom att beskära växtlighet vid gator och trottoarer (pdf-fil, 628 Kb, öppnas i nytt fönster).

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall såsom gräs, löv och annat komposterbart material ska i första hand komposteras på egna fastigheten och får inte läggas på allmän mark. Finns det inte möjlighet att ta hand om trädgårdsavfallet själv, kan det lämnas på återvinningscentralen på Sjömansäng. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas till kompostering får eldas endast utanför tätbebyggt område och under förutsättning att olägenhet inte uppstår samt att det sker på ett säkert sätt. Samråd ska ske med grannar.

Du kan läsa mera i kommunens lokala föreskrifter. Kommun och demokrati. Mål och styrdokument. Regler. Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljö i Finspång.
 

Du kan också läsa mer om skötsel av kompost under rubriken Boende och miljö/Avfall och återvinning/Kompostering.

Buller

Vid bullrande sysslor så som gräsklippning, byggarbeten, vedkapning, hög musik med mera ska hänsyn tas till grannarna. Tänk på att inte störa tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Sådant buller som inte hör till normalt nyttjande av fastigheten till exempel vedkapning i stor skala får inte förekomma.

Sopbehållare

Lukt från sopbehållare är ett vanligt problem. Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för rengöring och placering av din soptunna.  

Du kan läsa mera under rubriken Föreskrifter för avfallshantering under rubriken Boende och miljö/ Avfall och återvinning /Avfallsplan

Träd och buskar över fastighetsgräns

Enligt jordabalken har fastighetsägare rätt att ta bort grenar eller dylikt som hänger in från grannens fastighet, men bara så mycket som hänger in över fastighetsgränsen. Det bästa är om grannarna tillsammans kan komma överens om vad som ska tas bort, hur det ska tas bort och vem det är som ska göra det. Ägaren till buskarna eller träden ska först ha möjlighet att själv åtgärda problemet.

Sök efter och läs mer i jordabalken (1970:994), 3 kapitlet på svensk författningssamlings webbsida.

Tvätta bilen

Läs mer under rubriken Fordonstvätt till vänster om vad som gäller när du tvättar bilen hemma.

Skotta trottoaren

Tänk på att du som fastighetsägare enligt lag är skyldig att skotta och halkbekämpa trottoaren vid din fastighet. Saltblandad sand finns för villaägare att hämta gratis utanför Finspångs Tekniska Verks kontor på Norrköpingsvägen 32. Tag med spade och eget kärl. 

Parkera inte din bil så att den hindrar snöröjningen.

Läs mer om vinterväghållning på sidan Boende och miljö/Trafik och resor/Gator och vägar/Vinterväghållning

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image