Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall såsom gräs, löv och annat komposterbart material ska i första hand komposteras på egna fastigheten och får inte läggas på allmän mark. Finns det inte möjlighet att ta hand om trädgårdsavfallet själv, kan det lämnas på återvinningscentralen på Sjömansäng. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas till kompostering får eldas endast utanför tätbebyggt område och under förutsättning att olägenhet inte uppstår samt att det sker på ett säkert sätt. Samråd ska ske med grannar.

Regler finns i våra lokala föreskrifter. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Finspångs kommun.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image