Sotning

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.

Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett betryggande sätt från brandskyddssynpunkt.

Under rubriken Blanketter samt nedan kan du ladda ned ansökan om att få sota din egen fastighet. 

Medgivande om sotning av egen anläggning - ansökan (Finns på blankettportalen Mina sidor, )

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image