Att tänka på vid val av plats

Vid borrning av energibrunn bör avståndet mellan borrhål och avloppsanläggning (inkl. efterföljande rening) vara större än 20-30 meter. Även avståndet mellan borrhål och enskild vattentäkt ska vara större än 20-30 meter.

Avstånd mellan två energibrunnar bör vara större än 20 meter. Tänk därför även på vart eventuella grannars energibrunnar/installationer ligger. 

Om avståndet till fastighetsgräns är minder än 10 meter behövs ett grannmedgivande från berörd granne.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image