Beslut och avgift

Det är förbjudet att påbörja installation av värmepumpsanläggningen innan anmälan har gjorts och beslutet/tillstånd är skrivet. 

Om bygg- och miljönämnden godtar anmälan får du ett beslut med villkor som ska följas. Vid överlåtelse av fastigheten ska den nya fastighetsägaren underrättas om beslutet.

När anläggningen är installerad

När anläggningen är installerad ska miljöenheten meddelas.

Avgift

För handläggning av anmälan tar miljöenheten ut en avgift enligt kommunens taxa som för närvarande är 1350 kr (2016-09-05).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image