Miljösanktionsavgift

Om installation av en värmepumpsanläggning sker utan anmälan eller innan beslut är meddelat är bygg- och miljönämnden skyldig att besluta om att fastighetsägaren ska betala en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image