Ventilation

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

I dag finns det bra kunskap om varför det blir problem. Hälsofarliga ämnen från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften.

Ventilationskontroller

Fastighetsägare har enligt lag skyldighet att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystem i sina byggnader. Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännande enligt Boverkets föreskrifter (riksbehörighet) eller godkännande av bygg- och miljönämnden (lokal behörighet). Kontrollen ska upprepas inom vissa intervall. Längden på intervallet beror på det ändamål som byggnaden är upplåten för samt typ av ventilationssystem.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image