Så söker du bygglov

De handlingar du ska skicka in när du söker lov ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om nedan.

De handlingar du skickar in ska vara

  • Skalenliga,
  • I två exemplar,
  • Ritat på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper,
  • Alla åtgärder ska tydligt redovisas

Det här behöver du skicka in

Nu finns det checklistor för ansökan om bygglov. Använd någon av nedanstående checklistor för att se vilka handlingar som krävs för ditt projekt.

OBS! Om du bor inom 100 meter från vatten (sjö eller vattendrag) kan du också behöva ansöka om strandskyddsdispens i samband med ansökan om lovet. Läs mer om strandskyddet under Strandskydd på vår webbplats.

Blanketter

Ansökan om lov (öppnas på blankettportalen Mina sidor)

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Läs mer om kontrollansvarig på boverkets hemsida i länk till höger. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image