Marklov

Marklov krävs inom område med detaljplan, när du schaktar bort eller fyller upp så att markens höjd avsevärt ändras. Du kan även behöva marklov för dessa åtgärder utanför detaljplanelagt område, om det står i gällande områdesbestämmelser. Du kan även behöva söka marklov för trädfällning eller skogsplantering.

Avsevärd ändring av markens höjd

Vad som är en avsevärd förändring i höjdled kan vara svårt att bedöma. En ändring på en halv meter kan bedömas som avsevärd.

Kontakta oss för att få reda på vad som gäller för just ditt markarbete.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image