Ovårdade tomter

Bygg- och miljönämnden har tillsyn enligt plan- och bygglagen att tomter och byggnader hålls i vårdat skick. Du som fastighetsägare är skyldig att hålla din tomt och din byggnad i ett vårdat skick. En tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om det finns bebyggelse på den eller inte.

Länsstyrelser i Sverige har tagit fram en informationsbroschyr ”är fastigheten ovårdad??” Läs informationsbroschyren genom länk till höger. Om bygg- och miljönämnden bedömer att din fastighet är i ovårdat skick har kommunen skyldighet att förelägga dig som fastighetsägare att inom en rimlig tid åtgärda tomten/byggnaden. Ett föreläggande kan förenas med vite (böter).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image