Rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller del av byggnad inom ett område med detaljplan ska du söka rivningslov. Att flytta en byggnad från en plats till en annan bedöms också som rivning (bygglov kan krävas för att ställa byggnaden på den nya platsen).

Om du ska riva en huvudbyggnad eller en del av huvudbyggnad inom område som saknar detaljplan måste du istället göra en anmälan. Du kan även behöva rivningslov utanför detaljplanelagt område, om detta anges i gällande områdesbestämmelser.

Generellt gäller att du inte behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Kontakta oss för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image