Svartbygge

Om du utan lov utför en förändring som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har kommunen skyldighet att ta ut en byggsanktionsavgift.

Du har möjlighet att söka bygglov i efterhand. Även om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du betala en byggsanktionsavgift. Om du inte kan få ditt bygglov beviljat i efterhand måste du riva det du byggt.

Om du har byggt något utan lov får du chans att återställa åtgärden innan bygg- och miljönämnden beslutar om byggsanktionsavgift. Om du gör det behöver du inte betala byggsanktionsavgiften. 

Länsstyrelser i Sverige har tagit fram en informationsbroschyr ”har du råd att bygga svart?” Läs informationsbroschyren genom länk till höger.

På boverkets hemsida finns en guide för beräkning av byggsanktionsavgift. Länk till guiden finns till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image