Vad kostar det?

 För att kommunen ska kunna ta ut avgifter måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Det är kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa. Taxan får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Taxan baseras på vad du bygger, vart du bygger och hur stort du bygger samt gällande prisbasbelopp för året.

Finspång kommuns plan- och bygglovtaxa är antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-25 Kf § 16

Exempel på avgifter för vanliga åtgärder (år 2015):

Nybyggnad av enbostadshus om 150 kvm

18 775 kr

Nybyggnad av garage om 60 kvm

8 246 kr

Tillbyggnad av enbostadshus om 30 kvm

5 069 kr

Nybyggnad av skärmtak över uteplats om 25 kvm

2 666 kr

Nybyggnad av plank/mur vid enbostadshus

2 666 kr

Installation/ändring eldstad

1 157 kr

Ovan angivna exempel baseras på åtgärder som följer gällande detaljplans bestämmelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image