Förhandsbesked

Ett förhandsbesked prövar möjligheten att få bygglov för en viss åtgärd på en viss plats.
Genom ett förhandsbesked kan kommunen meddela om en byggnad eller annan anläggning kan tillåtas på viss plats, detta utan att göra en fullständig bygglovsprövning. Ofta saknas exempelvis slutgiltiga ritningar på byggnaden vid en förhandsbeskedsansökan.
Förhandsbesked är främst aktuellt när du planerar en åtgärd på landet, vilket oftast är ett område som inte har någon detaljplan och som inte har avstyckats.

Ta hand om avloppet

Att du kan göra ett enskilt avlopp är en förutsättning för att du ska få bygglov för en byggnad med inlett vatten och avlopp utanför kommunens nät.

Positivt förhandsbesked

Om Bygg- och miljönämnden tillåter något genom ett förhandsbesked binder nämnden upp sig till beslutet under två års tid. Bygglov kan då inte nekas i de delar som redan prövats genom förhandsbeskedet. Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår dock till bygglovsprövningen.

Ett positivt förhandsbesked innebär alltså inte att du kan påbörja åtgärden, utan du måste söka bygglov.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image