Kartor för bygglov

När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan som i de flesta fall ska vara baserad på en nybyggnadskarta. Situationsplanen ska vara skalenligt måttsatt och visa hur hela tomten ser ut med alla byggnader redovisade. Situationsplanen ska tydligt visa vad som är nytt och ändrat.

Vilken typ av situationsplan du behöver avgörs av bygglovsingenjörerna på bygg- och miljöenheten.

På blankettportalen Mina sidor hittar du blanketten för beställning av karta.

Fullständig nybyggnadskarta

Den fullständiga nybyggnadskartan visar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd. Den innehåller också uppgifter om läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, planbestämmelser samt läget i plan och höjd för anslutningspunkter för vatten och avlopp då det finns att tillgå kommunalt sådant. Till kartan hör en beskrivning med information om till exempel detaljplan och eventuella rättigheter. Vid framställning utförs en inventering av fastighetens byggnader i fält.

Enkel nybyggandskarta

Den enkla nybyggnadskartan tas fram utifrån tillgängligt kartmaterial utan eventuella planbestämmelser, vatten- och avloppsuppgifter eller nivåkurvor. Vid framställning utförs en inventering av fastighetens byggnader i fält.

Övrig karta

Vid vissa mindre åtgärder kan det räcka med en enklare form av karta baserad på till exempel utdrag ur kommunens primärkarta eller karta från lantmäteriförrättning.

Hur lång tid tar det?

Tänk på att beställa nybyggnadskarta i god tid innan du ska söka bygglov. Leveranstiden av fullständig nybyggnadskarta är cirka 5 veckor, för enkel nybyggnadskarta cirka 2 veckor och för övriga kartor cirka 1 vecka. Under sommarmånaderna är handläggningstiden längre.

Vad kostar det?

Kostnad enligt gällande plan- och bygglovstaxa tas ut. Kontakta samhällsplaneringsenheten för att få reda på vad din karta kostar.

Har din fastighet oklara gränser?

Fastigheten som du beställer en nybyggnadskarta över kan ha oklara fastighetsgränser. Det innebär att gränspunkter med koordinater i vårt referenssystem saknas eller är av sämre kvalitet. Om gränsavvikelserna är små noteras detta på nybyggnadskartan. Om gränsavvikelserna är stora kan samhällsplaneringsenheten kräva att beställaren av kartan tar kontakt med Lantmäteriet i Linköping för kontroll och eventuellt fastställande av fastighetens gränser och dess markeringar. Kostnaden för kontrollen står sökanden själv för.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image