Övriga kartor

Primärkarta

Primärkarta 2015Primärkartan är den mest detaljerade kartan som finns i kommunen. Här visas bland annat byggnader, fastighetsgränser, gator och vägar. Kartan används som underlag vid till exempel upprättandet av nybyggnadskartor och detaljplaner. Den används också för Finspångs Tekniska Verk AB:s verksamhet. Privatpersoner och företag kan få tillgång till delar av primärkartan i digial eller analog form.

Primärkarta finns på följande platser i Finspångs kommun:

  • Butbro
  • Finspångs tätort
  • Falla
  • Hällestad-Borggård
  • Ljusfallshammar
  • Lotorp
  • Rejmyre
  • Sonstorp

Övrigt kartmaterial

Finspångs Tekniska Verk har kartinformation om kommunens vatten- och avloppsledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns.

Vad kostar det?

Uttag ur primärkartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa. För prisuppgift för kartor över vatten- och avloppsledningar kontakta Finspångs Tekniska Verk AB.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image