Utsättning och inmätning

Husutsättning

Mätinstrument 2015När bygglov har beviljats kan det stå i lovet att byggnaden ska stakas ut. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet. Utsättning sker oftast i två steg; först grovutstakning och sedan finutstakning.

Grovutstakning

För att veta var det ska schaktas görs en grovutstakning av byggnadens läge. En käpp för varje hushörn slås ner i marken. Noggrannheten på detta är cirka 10 centimeter.

Finutstakning

Innan man kan börja bygga görs en finustakning där byggnaden sätts ut med millimeterprecision.

Lägeskontroll

När ett hus eller tillbyggnad byggts färdigt görs en inmätning för att kontrollera att det blev rätt enligt bygglovet.

Beställning av utstakning eller lägeskontroll

Finspångs kommun har möjlighet att utföra utstakning och lägeskontroll.

Vad kostar det?

Utsättning och all övrig inmätning tidsdebiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Övrig mätning

För övriga uppdrag kontaktas mätningstekniker. Kontaktinformation finns till höger.

Referenssystem

Referenssystemet i plan har benämningen SWEREF 99 16 30 och är en lokal projektion. På nationell nivå används projektionen SWEREF 99 TM. I höjd används höjdsystemet RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image