Nytt bostadsområde i Dalsberg

25 april 2018 kl. 00:00

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde i Dalsberg, mellan Östra Hårstorp och Norralundsvägen.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.  

Östra delen av området planläggs för bostadsbebyggelse. Allra längst öster ut planeras för en tätare bebyggelse med parhus eller radhus. I skogskanten finns även möjlighet att uppföra flerbostadshus i upp till tre våningar. Tillfart till området kommer att ske från Gronvägen i väster via en matargata som kommer leda vidare till Johanneslund. Den västra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter.  

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  

Samråd

Samhällsplaneringsenheten håller planhandlingarna tillgängliga för samråd i kommunhusets entré på Bergslagsvägen 13-15 mellan den 12 mars och 2 maj 2018.  

Samrådsmöte 

Samrådsmöte hölls tisdagen den 24 april 2018, kl 18.00-19.30 i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15, Finspång.  

Synpunkter senast 2 maj

Dina eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska lämnas via kommunens e-tjänst "Synpunktsinlämning under planarbete" senast den 2 maj 2018.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image