Översiktsplan

En översiktsplan är ett arbetsredskap för politiker och planerare som behandlar de aspekter man bör ta hänsyn till i samhällsplaneringen. Den är inte juridiskt bindande men anger riktningen för kommunens utveckling ur ett framtidsperspektiv. 

Finspångs kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 23 november 2011, och ska redovisa de förändringar som vi kan vänta oss kommande år - fram till år 2025.

Planen har aktualiseringsprövats

Översiktsplanen aktualitetprövades och beslutades vara fortsatt aktuell av kommunfullmäktige den 27 januari 2016, Kf § 8.

Aktualiseringsunderlag av Finspångs kommuns översiktsplan 2015 (pdf-fil 735 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image