Planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan man begära ett planbesked av kommunen.
En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Under rubriken Blanketter och e-tjänster hittar du blanketten för ansökan om planbesked.

Kommunen ska genom ett planbesked ge svar på om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Planbeskedet ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in. Om beskedet är negativt så ska kommunen motivera varför.

Kommunen tar betalt för planbesked enligt gällande plan och bygglovstaxa. Mer information om taxan hittar du under rubriken Kommun-och-politik/Mal--och-styrdokument.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image