Tomtkö

För att hantera försäljning, upplåtelse och tilldelning av småhustomter och grupphus inom Finspångs kommun finns det en tomtkö som sköts av samhällsplaneringsenheten.

För att du ska registreras i kommunens tomtkö krävs att du anmäler dig till tomtkön och betalar en anmälningsavgift på 300 kronor. Du måsta ha fyllt 18 år för att göra anmälan. Anmälningsblanketten finns under rubriken blanketter och e-tjänster längst uipp på sidan.

Tilldelning av tomt eller grupphus sker i den turordning sökande registrerats i tomtkön.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image