Industrimark

Finspångs kommun tittar ständigt på att ta fram ny mark för industriändamål och vi är alltid öppna för diskussion kring upplåtelse av mark och övriga markfrågor.

Just nu erbjuder vi industrimark i centralorten, inom småindustriområdet Sjömansäng och i ett nytt industriområde i direkt anslutning till riksväg 51 mot Norrköping - Hårstorps industriområde.

Tomtpriset inom nämnda industriområden är 40 kronor per kvadratmeter. Avgift för vatten- och avloppsanslutning tillkommer.

För mer information om områdena se rubrikerna i vänsterkolumnen. Kontakta oss gärna för mer information. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image