Hårstorps industriområde

I direkt anslutning till riksväg 51 mot Norrköping finns ledig mark för industriändamål. Området har en yta av cirka 18,5 hektar och avgränsas i söder av riksväg 51 och i väster av Gronvägen. I norr och öster tar skogs- och åkerlandskapet vid.

Området utgör den östra entrén till Finspång, därför värnar kommunen extra om byggnadernas utformning.

Kontakta oss gärna för mer information.

Industrimark på karta

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image